בקשה לעדכון מאגר מידע בפנקסי מאגר מידע

הסבר

arrow באתר רמו"ט

הטופס כולל 8 חלקים

  • פירוט פרטי בעל מאגר המידע
  • פירוט פרטים על מאגר המידע, כולל מטרות וסוגי מידע שנכללים בו
  • פירוט פרטי בעלי התפקידים במאגר המידע, כולל מנהל המאגר
  • פירוט מקורות מהם נאסף מידע למאגר ושיטות האיסוף
  • פירוט גורמים אליהם מועבר מידע מהמאגר
  • פירוט המחזיקים במאגר המידע
  • רשימת מסמכים המצורפים לבקשה והערות לבקשה
  • הצהרת מגיש הבקשה

באתר רמו"ט

לצורך התחלת המילוי, נא למלא את השדות הבאים:

מספר מאגר:
מזהה אינטרנט:
help
יש להזין את מספר המאגר המוצג במכתב פירוט המאגרים בבעלותך (נשלח עם השובר לתשלום האגרה השנתית). במידה ואין ברשותכם מזהה אינטרנט, יש לפנות למוקד רישום אגרות במייל ולבקש את הקוד
הקלד את הקוד שבתמונה:
Captcha
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank